วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หลวงพ่อเปลี่ยน ประวัติ

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป นามสกุลเดิม วงษาจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 ตรงกับวันพฤหัสบดี ปีระกา ณ บ้านโคกคอน ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร บิดาชื่อ กิ่ง มารดาชื่อ อรดี สกุลเดิม จุนราชภักดี บิดามารดาทำการค้าขาย มีฐานะดี คุณตาเป็นกำนันอยู่ที่ตำบลโคกสี ชื่อ ขุนจุนราชภักดี และคุณยายรักท่านมากจึงรับท่านมาเลี้ยงดูตั้งแต่ยังเล็ก ๆ ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดา 6 คน เป็นผู้ชาย 5 คน ผู้หญิง 1 คน มีชื่อตามลำดับ ดังนี้

นายสมบิน วงษาจันทร์ (ถึงแก่กรรม)
นายคำปิ่น วงษาจันทร์ (ถึงแก่กรรม)
พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
นายเหรียญ (วงษาจันทร์) นันตสูตร (ถึงแก่กรรม)
นางหนูจีน (วงษาจันทร์) ธรรมจิตร (ถึงแก่กรรม)
นายถวิล วงษาจันทร์ (ถึงแก่กรรม)